இந்நேரம்.காம் | செய்தி | Tamil News

செய்தியாளர்கள்

தலையங்கம்

RSS
You are here: கட்டுரைகள் சிறப்பு

சிறப்பு கட்டுரைகள்

சீரழியும் திரைப்பட சமூகம்!

திரைப்பட சமூகம்3 வயது பச்சிளம் பெண் குழந்தை வன்புணர்வு; 60 வயது மூதாட்டி வன்புணர்வு - இவை நாம் அன்றாடம் வாசிக்கும் செய்திகளில் ஒன்றாகிவிட்டன.

அன்னையர் தினம்!

அன்னையர் தினம்!"தாயிற்சிறந்தொரு கோயிலுமில்லை

அன்னையைப்போல் ஒரு தெய்வமில்லை"

உலக ஆட்டிஸம் தினம்

உலக ஆட்டிஸம் தினம்

குழந்தைகளுக்கு எற்படும் அறிவுத்திறன் குறைபாடே ஆட்டிஸம் எனப்படும். ஆட்டிஸம் பாதித்த குழந்தைகளிடம்  கருத்துப் பரிமாற்றத் திறன் குறைபாடு

கையாலாகா அரசு!

கையாலாகா அரசு!

2012 ஆம் ஆண்டில், பிப்ரவரி மாதம் 15 ஆம் தேதியன்று கேரளக் கடல் பகுதியில் மீன் பிடித்துக் கொண்டு இருந்த இரு தமிழ்  மீனவர்களை

முகமதியப் பெண்களும் மாதர் தினமும்

முகமதியப் பெண்களும் மாதர் தினமும்

ங்கையராய்ப் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திடல் வேண்டுமம்மா என்று புளகாங்கிதம் அடைந்தாலும்,

Page 1 of 6

கருத்தளிக்கும் மொழி தேர்வு செய்க:
//